Histori të tjera

Weitere Geschichten More Stories

1. Skender Murtishi
2. Shemshedin Kolonja
3. Rexhep Allka


Ndër të tre të intervistuarëve, vërehet një dhimbje ndoshta akoma e pa shëruar, vetë mimika e fytyrave të tyre të len përshtypje që mbizotërin një mllef ose më mir një vullkan emocionesh të cilët nuk jan akoma të rehabilituar. Pikërisht kjo na ka nxitur ne të Grupit hulumtues pa hezitm dhe pa u kursyer fare, të nxjerrim aktorin para drejtësisë. Më në fund ja kemi borxh fshatit, rrethit dhe rajonit.

Bei allen drei befragten spührt man einen Schmerz und einen Wut, dass bis heute noch nicht geheilt wurde. Alleine die Gesichtsausdrücke hinterlässt nachdrücke, besser definiert einen Vulkan von Emotionen, dass bis heute nicht rehabilitiert wurden. Genau dies hat die Recherchen Gruppe dazu bewegt, ohne jegliche wenn und aber ohne zöger den Befehlshaber oder die Tätern vor Gerechtigkeit zu stellen. Letztendlich sind wir es schuldig dem Dorf den Umfeld und der Region.


To all three questioned they fill one pain and a fury that till this day was not cured yet. Only the expressions leaves postpresses, better defines a volcano of emotions that till this day were not rehabilitated. Exactly this has moved the searches group in addition without putting each if and, however, without brake the commander or the culprits before justice. At last we are it guilty to the village the sphere and the region.


Për realizimin e intervistave aktuale me të mbijetuarit të sipërpërmendur, ne Grupi Hulumtues Faleminderojmë personat në fjalë:
z. Verdat Kolonja
z. Sali Murtishi
z. Qani Allka
z. Mustafa Murtishi
z. Zini Lleshi

Für die verwirklichung der aktuellen Interviws, der obenerwähnten überlebenden Personen, bedanken wir uns herzlichst an Personen welche sich dafür angagiert haben:
Herr Verdat Kolonja
Herr Sali Murtishi
Herr Qani Allka
Herr Mustafa Murtishi
Herr Zini Lleshi

For the realisation of the actual interviews of the above surviving people, we thank warmly to people which to ourselves for it have engaged:
Mr. Verdat Kolonja
Mr. Sali Murtishi
Mr. Qani Allka
Mr. Mustafa Murtishi
Mr. Zini Lleshi


Për këtë arsye ne i lusim të gjith ata të cilët kan dhe din informacione kryesisht familjarët) ose ngjarje të dhimbshme në lidhje me Familjarin e tyre më të ngushtë. Ne garantojmë për ruajtjen e sekretit tuaj dhe garantojmë mbikëqyrje totale nga Grupi Hulumtues. Sepse e vërteta që është element i mbi gjithçkaje në këtë botë dhe mbi njerzimin, vënon por nuk harrohet.

E mirëpresim gjithçka
Me nderime dhe Respekt

Grupi Hulumtues