Qëllimi i Projektit
   
Strategjia e Projektit dhe rruga e tij neutrale
Qëllimi i Projektit
Lindja e ides

•  Fillimi i projektit bazohet në nevojën e restaurimit dhe sanimit të varrezave të martirëve që faktikisht janë në gjendje të mjerueshme.
•  Këshilli nismëtar është afatshkurtër dhe aktiviteti i tij shuhet kur projekti mbaron
•  Këshilli nismëtar ka për qëllim që ky projekt të mbarohet para
28. Tetorit 2009, paralelisht me punët brenda dhe jashtë vendit
•  Kjo nismë është apolitike dhe nuk i takon asnjë partie apo organizate të këtij lloji.
•  Këshilli nismëtar do të bashkëpunojë në mënyrë neutrale dhe të paanshme me të gjitha institucionet në fshat dhe mërgim.
•  Krijimi i grupeve punuese dhe monitoruese brenda dhe jashtë fshatit, para dhe gjatë punimit, deri në finalizimin e projektit.
•  Qëllimi madhështor i këtij projekti është mbrojtja e vlerave kombëtare dhe vetëdijësimi i të gjithë Ladorishtarëve brenda dhe jashtë vendit.

Detyrat në Projekt

•  Aktivistët/tet kanë për detyrë të informojnë dhe propagandojë çdo të interesuari qëllimin dhe rrjedhën e projektit.
•  Këshilli ka për detyrë të caktojë një aktivist për informimin e familjarëve të dëshmorëve dhe inkuadrimin e tyre në projekt.
•  Puna dhe aktiviteti i projektit do të kontrollohet dhe monitorohet nga anëtarët të zgjedhur në mbledhjen e parë.
•  Financimi i këtij projekti bëhet kryesisht në mënyrë vullnetare.
•  Korrektësia dhe sinqeriteti i çdo aktivisti për grumbullimin e të hollave është prioritet.
•  Dorëzimi i mjeteve financiare bëhet vetëm tek personat e autorizuar.
Anëtarësia e ngushtë ka për detyrë kontrollimin e të gjitha mjeteve financiare.

Krijimi i grupit punues dhe hulumtimet
Këshilli Familjar
Kontakti me ne
Forum
Programi
Fotogalerija
Tempulli historik


Këthehu prap...
Për informata më tutje kontakto info@pro-ladorisht.org