Original Dokuments
Autorizimi i BL. së Ladorishtit, Vollmacht der lokalen Behörde von Ladorisht
Kerkese Komunës së Strugës, Z. Ramiz Merko, Antrag der Gemeinde Struga, H. Ramiz Merko
Dokument Original i Arkivuar, Archiviertes original Dok.
Kontrata mes Institucioneve të Ladorishtit dhe Grupit Punues nga Zvicra.
Informata daktilografike nga Ohri, Daktilographische information aus Raum Ohrid, Dactylographic from Ohrid
Dokument sekret vetëm për përgjegjesit komandues, Geheime Dokument nur für die Kommandoverantwortlichen, Secret document only for Kommanders
Patrouille Dok.
Foto Projekt
Kështu mundë të jet dukur Ladorishti. So sah Ladorisht möglicherweise aus. Like this could viewed Ladorisht
Kartografia, Landkarte, Map